VERTEX INDIA PVT LTD

India Address
13, Ajmeri Sahakari Udhyog Nagar,
Dhobighat, Dudheshwar Road,
Shahpur, Ahmedabad – 380 004.

CALL US:

+91 98257 96626 / 97277 62728

EMAIL US:

vertexengw@yahoo.co.in